KS Ajans reklam sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu anlaşma, KS Ajans, işbu sözleşme üzerinde “Reklam Ajansı” olarak adlandırılacak olan, ve Müşteri [Müşteri Adı], işbu sözleşme üzerinde “Müşteri” olarak adlandırılacak olan taraflar arasında yapılmıştır.

2. HİZMETLER

2.1. Reklam Ajansı, Müşteri’nin belirlediği hedeflere ulaşmak için reklam platformu üzerinde kapsamlı bir reklam kampanyası oluşturacak, yönetecek ve optimize edecektir.

2.2. Reklam Ajansı, Müşteri’nin marka değerini koruma ve artırma amacı doğrultusunda özel stratejiler geliştirecek ve uygulayacaktır.

2.3. Reklam Ajansı, reklam kampanyası için gerekli anahtar kelimeleri ve hedef kitleyi belirleyerek reklamları optimize edecektir.

2.4. Reklam Ajansı, kampanya oluşturma, geliştirme, optimize etme süreçlerinden sorumludur. Yapılan çalışmalar sonucunda, Müşteri’nin elde edeceği getiri(dönüşüm) oranında öngörüde bulunulamaz. 

2.5. KS Ajans dönüşüm oranlarından hukuki açıdan sorumlu değildir.

3. MALİYET VE ÖDEME ŞARTLARI

3.1. Müşteri, Reklam Ajansı’na belirlenen bütçeyi düzenli aralıklarla ödeyecektir. Ödemeler, taraflar arasında belirlenen ödeme planına uygun olarak yapılacaktır.

3.2. İlave maliyetler (örneğin, reklam bütçesinde artış) için taraflar arasında yazılı bir anlaşma sağlanacaktır.

4. KAMPANYA SÜRESİ

4.1. Bu anlaşmanın başlangıç tarihi [Başlangıç Tarihi] ve bitiş tarihi [Bitiş Tarihi] olarak belirlenmiştir. Taraflar, kampanya süresini uzatmak veya kısaltmak konusunda karşılıklı olarak anlaşabilirler.

5. RAPORLAMA VE İZLEME

5.1. Reklam Ajansı, belirli aralıklarla detaylı raporlar sunacak ve kampanya performansını analiz ederek Müşteri’ye önerilerde bulunacaktır.

5.2. KS Ajans, müşteri ile düzenli toplantılar yaparak kampanya stratejisini gözden geçirecek ve değişiklik önerilerini tartışacaktır.

6. SIRLILIK

6.1. Taraflar, bu anlaşmanın hükümleri çerçevesinde edindikleri bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü taraflarla paylaşmamayı kabul ederler. Reklam Ajansı, Müşteri’nin ticari sırlarını koruma taahhüdü verir.

7. İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

7.1. Her iki taraf da, yazılı olarak bildirilen makul sebeplerle anlaşmayı iptal etme veya değiştirme hakkına sahiptir. İptal durumunda, taraflar arasında geçerli olan kampanya maliyetleri ve ödemeleri konusunda bir anlaşma yapılacaktır.

8. HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

8.1. Bu anlaşma ile ilgili çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklar, taraflar arasında dostane bir çözüm sağlanamazsa, Türkiye mahkemelerinde çözümlenecektir.

Bu sözleşmenin taraflar arasında bağlayıcı olduğunu ve üzerinde mutabık kalındığını onaylıyoruz.

KS Ajans:

İmza:

Ad Soyad: Kerem SARI

Tarih: 

Müşteri:

İmza:

Ad Soyad:

Tarih:

Sözleşmeyi indir

İndirdiğiniz dosyayı dilerseniz dijital ortamda dilerseniz çıktı alarak imzalayıp info@ksajans.com mail adresine gönderebilirsiniz.